Nieuws

Jonge Honden Dag

Inschrijfformulier Jonge Honden Dag

Kringgroep Oost-Overijssel van de Nederlandse Boxerclub

Datum:
Keurmeester:

Zondag, 19 september 2021
Mevr. E. van Honschooten

Inschrijving sluit op 05 september 2021

*(reu e/o teef met min.3 of max.5 nakomelingen, waarbij reu e/o teef moeten voldoen aan hetgeen gesteld in het K.R. van de Raad van Beheer.)
Het verschuldigde bedrag dient tegelijk met de inschrijving te worden voldaan.
Niet betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

Betaling: IBAN-nummer NL39 RABO 038.03.02.209 t.n.v.
Kringgroep Oost Overijssel o.v.v. Naam en stamboom-nummer hond.
Opgelet: als de hond, om medische redenen, gecoupeerd is aan de staart dient
hiervan een officieel dierenarts-attest getoond te kunnen worden. Cryptorchide
of Monorchide reuen zijn niet toegelaten. De ingeschreven honden dienen een
officiële FCI-stamboom te bezitten
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Scroll To Top